Transient- och åskskydd för 1-fas och 3-fas AC-kraft, antenn och koax, fax/modem, data och bredband. Finns med enkel kompletta lösningar i integrerade lådor med skydd med säkringar och isolatorer.

Läs mer om transient- och åskskydd.

Transient- och åskskydd
Transient- och åskskydd