För att snabbt leda bort värme mellan exempelvis krets och kylare använder man termiskt ledande interfacematerial. Basmaterialet är oftast i silikon som är fyllda med olika material för att snabbt leda värme.

Dessa finns i olika tjocklekar, olika hårdheter och olika termisk konduktivitet med mera.

Läs mer om termiskt interface material.

Termiskt interface material
Termiskt interface material