EMC och termiska lösningarAllmänt om EMC

Som förkortning av elektromagnetisk kompatibilitet används på svenska likväl som på engelska akronymen EMC. En svensk synonym till ordet kompatibilitet är förenlighet, vilket innebär att EMC enklare kan uttryckas som elektromagnetisk förenlighet.

Definitionen av EMC är ett mått på utrustningens förmåga att vare sig leda elektromagnetisk energi eller utstråla det. Utrustningen i sin tur bör inte vara mottaglig för ledningsbunden eller luftburen emission från någon annan källa.

De två viktigaste egenskaperna hos elektromagnetiska vågor i samband med störningar är amplituden och frekvensen av vågorna.

De tre huvudsakliga sätt på vilka störningar faktorer kan styras är:

  • Använda filterteknik för att filtrera bort oönskade frekvenser och därmed hindra dem från att färdas längs signaler och inkommande linjer.
  • Minskning av vågamplituden genom noggrann konstruktion och layout av komponenter.
  • Förhindra strålning till eller från utrustningen genom användning av lämpliga komponenter med material som ger EMI skärmning.

EMI-skärmning innefattar alla interna och externa öppningar och komponenter. De öppningarna kan till exempel vara lock, paneler eller dörrar. Komponenterna kan vara panelmätare, displayer, indikatorer, kontakter, strömställare, potentiometrar etc.

Framgången för EMI skärmning beror på rätt val och tillämpning av skärmningsmaterial som finns tillgängligt. För detta ändamål kan Jolex ge er råd om rätt material med anknytning till ditt problem.

Termiska lösningar

De flesta komponenter har en maximal effektiv operativ temperatur. Problem att behålla denna temperatur kan leda till variationer i de elektriska egenskaperna och öka risken för problem.

Metalliska värmeledande kylare är en typisk metod för att få en bra jämn temperatur för ett litet eller stort område. För att få en bra och snabb kontakt mellan komponent och kylare används termiskt interface material.