Kemtron

Skärmningslister, skärmningspackningar, luftfilter/galler, ferriter, folietejp, förskruvningar, icke ledande packningar


Zipper Technik

Kabelskydd, kabelskärmning, skärmad krympslang


ARC Technologies

Mikrovågsabsorbenter


Slater Plastics

Skärmade fönster


Filter

Kraftfilter (AC/DC), utrustningsfilter, data- och telekomfilter, genomföringskondensatorer


Quantic Corry

Single Line Filters, Multiple Line Filters, Filters, Couplers and Isolators, Waveguide Components, RF Control Products, Ceramics


Aerodev

Medical filter, filter med IEC-ingång


Zymax

Åsk- och överspänningsskydd för kraft, data och tele


EEP

Skärmade rum, skåp, dörrar, luftfilter


Unistart Technology

Termiska material